ประชาสัมพันธ์ การใช้ข้อมูลการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้ม 10 ปีย้อนหลัง และ ข้อมูลการเสียชีวิตจากความรุนแรง 5 ปีย้อนหลัง ด้วย Tableau Dashboard ท่านสามารถใช้งานได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

13 Aug, 2020 จำนวนคนอ่าน 176

กองป้องกันการบาดเจ็บ
โดยกลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มและความรุนแรง
ได้จัดทำและนำเสนอ ข้อมูลการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้ม 10 ปีย้อนหลัง
และ ข้อมูลการเสียชีวิตจากความรุนแรง 5 ปีย้อนหลัง ด้วย Tableau Dashboard
เพื่อให้เครือข่ายทุกท่าน เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และเข้าใจง่าย
มีการแสดงผลแบบแผนที่ และกราฟที่น่าสนใจ
สามารถเข้าดูได้ที่

ข้อมูลการเสียชีวิตจากความรุนแรง ตาม link ด้านล่าง
https://tabsoft.co/3alqUw1

ข้อมูลการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้ม ตาม link ด้านล่าง
https://tabsoft.co/2E0gNR6


ดาวน์โหลด

3alqUw1 2E0gNR6

แสดงความคิดเห็น