วันหัวใจโลก (ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ โดย นพ.อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์ รองผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ)

7 Oct, 2022 จำนวนคนอ่าน 23,172
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
โดย นพ.อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์ รองผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ
ให้สัมภาษณ์เรื่อง “วันหัวใจโลก"
----------------
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุของกระทรวงสาธารณสุข​ ออกอากาศวันที่ 7 ตุลาคม 2565
ผลิตโดย​กองบริหารการสาธารณสุข สามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่
แสดงความคิดเห็น