วันที่ 28 มกราคม 2563 กองป้องกันการบาดเจ็บ โดยงานกลุ่มพัฒนามาตรการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร ได้จัดประชุมการขับเคลื่อนเชิงวิชาการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอ (D-RTI) และเมืองใหญ่ (City RTI)

28 Jan, 2020 จำนวนคนอ่าน 2,666
วันที่ 28 มกราคม 2563 กองป้องกันการบาดเจ็บ
โดยงานกลุ่มพัฒนามาตรการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร
ได้จัดประชุมการขับเคลื่อนเชิงวิชาการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
ในระดับอำเภอ (D-RTI) และเมืองใหญ่ (City RTI)
ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
โดยมีนายเเพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรคให้เกียรติเป็นประธานการประชุม

แสดงความคิดเห็น