การประชุม/ ผลการคัดเลือก NCD Clinic Plus Award ปี 2565 ผลงานดีเด่นระดับประเทศ

29 Aug, 2022 จำนวนคนอ่าน 1,161

การประชุมและผลการคัดเลือก NCD Clinic Plus Awards ปี 2565
ผลงานดีเด่นระดับประเทศ

----------------------

ครั้งที่ 1 วันที่ 26 กรกฎาคม 2565
ประเเภทโรงพยาบาลขนาดใหญ่ครั้งที่ 2 วันที่ 2 สิงหาคม 2565
ประเภทโรงพยาบาลขนาดเล็ก ครั้งที่ 1ครั้งที่ 3 วันที่ 3 สิงหาคม 2565
ประเภทโรงพยาบาลขนาดกลาง : ช่วงเช้าประเภทโรงพยาบาลขนาดกลาง : ช่วงบ่าย


ครั้งที่ 4 วันที่ 4 สิงหาคม 2565
ประเภทโรงพยาบาลขนาดเล็ก ครั้งที่ 2ผลการคัดเลือก NCD Clinic Plus Awardsผลงานดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2565


แบบประเมินความพึงพอใจ :

แสดงความคิดเห็น