วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก “Women and Diabetes: Our Right to a Healthy Future”

13 Nov, 2017 จำนวนคนอ่าน 4,344


วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก
สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ ได้ประกาศคำขวัญวันเบาหวานโลกปี 2560 คือ
“Women and Diabetes: Our Right to a Healthy Future”

กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดคำขวัญในการรณรงค์วันเบาหวานโลกปี 2560 คือ
“ผู้หญิงและเบาหวาน…ป้องกันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันหน้า”

ในปีนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคร่วมกับสถานทูตเดนมาร์ก และสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ
จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งรณรงค์วันเบาหวานโลกในธีม "ผู้หญิงอ่อน (เบา) หวาน มินิมาราธอน 2017"
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดาวน์โหลด

sf8C8KBeAeY

แสดงความคิดเห็น