การประชุม Conference (แผ่นที่ 1-2) นโยบายและทิศทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ วันที่ 22 ธ.ค.54

2 Jan, 2012 จำนวนคนอ่าน 3,074
การประชุม Conference
นโยบายและทิศทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแผ่นที่ 1แผ่นที่ 2
Download Powerpoint
นโยบายและทิศทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

โดย ดร.นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ (ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ)
วันที่ 22 ธันวาคม 2554


แสดงความคิดเห็น