14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก

10 Nov, 2021 จำนวนคนอ่าน 1,283
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก
ประเด็นรณรงค์สำหรับปี 2564-2566
คือ ACCESS TO DIABETES CARE: การเข้าถึงการดูแลโรคเบาหวาน ถ้าไม่ใช่ตอนนี้ แล้วจะต้องเมื่อไร

----------------------------------แสดงความคิดเห็น