เครือข่ายบริบาลและการลงทะเบียนเบาหวานชนิดที่ 1 และเบาหวานวินิจฉัยก่อนอายุ 30 ปี ประเทศไทย

23 Sep, 2021 จำนวนคนอ่าน 1,047

เครือข่ายบริบาลและการลงทะเบียนเบาหวานชนิดที่ 1 และเบาหวานวินิจฉัยก่อนอายุ 30 ปี ประเทศไทย
Thai Type 1 Diabetes and Diabetes diagnosed Age before 30 years Registry (T1DDAR CN)


ขอเชิญโรงพยาบาลทั้งภาครัฐ และโรงพยาบาลเอกชน ที่สนใจสมัครร่วมเป็นสมาชิก
"เครือข่ายบริบาลและการลงทะเบียนเบาหวานชนิดที่ 1 และเบาหวานวินิจฉัยก่อนอายุ 30 ปี ประเทศไทย"
---------------------------
เริ่มเปิดรับสมัครวันที่ 1 กันยายน 2564 - 30 กันยายน 2564
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ website สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ


ดาวน์โหลด

1115-t1ddar-cn

แสดงความคิดเห็น