ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรูปแบบบริการ (Service Model) เชิงนวัตกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสหรับผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 65

10 Jan, 2022 จำนวนคนอ่าน 485
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรูปแบบบริการ (Service Model)
เชิงนวัตกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรับผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 65

-----------------------
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2565
โดยส่งผลงานมายัง E-mail : ncd.clinic.plus@gmail.com


สามารถศึกษารายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม ได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1mIxBN7tNClD9NqtK1sBNZQtRQcFZj1ka?fbclid=IwAR0VRMmXz_9r-uTKJZomPT27BmBy9AI_mhV5IXVSl2v5d57qTSWAd1QAMFo


แสดงความคิดเห็น