MV Dek Hua Dee

17 Jan, 2020 จำนวนคนอ่าน 2,092

MV
Dek Hua Dee
โครงการ “รณรงค์การใส่หมวกกันน็อกในเด็กวัยเรียน”
โดย คณะกรรมการโครงการเผยแพร่การป้องกันความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพ
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล
กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
https://ddc.moph.go.th/dip
www.facebook.com/thaiinjury

ดาวน์โหลด

XwEgih6Fe3c

แสดงความคิดเห็น