จํานวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่เสียชีวิตจากการจมน้ำ จำแนกรายเดือน ปี พ.ศ. 2562

19 Feb, 2020 จำนวนคนอ่าน 3,551


ปี พ.ศ. 2562 มีเด็กจมน้ำเสียชีวิต 550 คน เฉลี่ยวันละ 1.5 คน
ช่วงปิดเทอม (เดือนมีนาคม - พฤษภาคม) เป็นช่วงที่เด็กเสียชีวิตสูงสุด (จำนวน 199 คน)จํานวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่เสียชีวิตจากการจมน้ำ จำแนกรายเดือน ปี พ.ศ. 2562​

“ไม่ควรมีการสูญเสียเด็กจากการจมน้ำแม้แต่คนเดียว”

ดาวน์โหลด

messageImage_15820770070741.jpg

แสดงความคิดเห็น