สำนักโรคไม่ติดต่อ จัดพิธีทำบุญครบรอบ 10 ปี ของสำนักฯ 

10 Oct, 2012 จำนวนคนอ่าน 10,368ทำบุญครบรอบ 10 ปี สำนักโรคไม่ติดต่อ
 
        สำนักโรคไม่ติดต่อได้ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้  9 ตุลาคม 2555 สำนักโรคไม่ติดต่อก็มีอายุครบรอบ ๑๐ ปี (หรือ 1 ทศวรรษ) ในวันที่ 10 ตุลาคม 2555 สำนักโรคไม่ติดต่อ  ได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระเจริญพระพุทธมนต์ รับบุญรับสิริมงคล ได้ฤกษ์ดีทำบุญครบรอบ 10 ปี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน และข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน
ในสำนักโรคไม่ติดต่อ  ในวันนี้สำนักโรคไม่ติดต่อได้นิมนต์พระคุณเจ้า จากวัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี  มา 9 รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์ ให้ศีลให้พรข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทุกคน...
 

แสดงความคิดเห็น