ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานจัดบริการสถานีสุขภาพดิจิทัล จ.นนทบุรี

8 Aug, 2022 จำนวนคนอ่าน 956
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจัดบริการสถานีสุขภาพดีจิทัล Digital health station
หมู่บ้านพฤกษา18 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกางเขน ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
-----------------
นำโดย ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ รองผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
โดยมี นางอรอนงค์ วัฒนากูล หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
และผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี,
สาธารณสุขจังหวัดอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่


แสดงความคิดเห็น