ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางแผนงานโรคไม่ติดต่อ ครั้งที่ 6

11 Nov, 2021 จำนวนคนอ่าน 1,783
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 กองโรคไม่ติดต่อ
จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับทิศแผนงานโรคไม่ติดต่อ ครั้งที่ 6
ณ ห้องจามจุรีบอลรูมบี โรงแรม Pathumwan Princess Hotel และ Application Zoom เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานระยะเวลา 5 ปี
และแผนการดำเนินงานถัดไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมการประชุมฯ
และ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้เกียรติมอบของที่ระลึก
แด่ นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการกำกับทิศแผนงานโรคไม่ติดต่อ (CCS-NCD)
และคณะอนุกรรมการทุกท่านในโอกาสครบวาระ เพื่อขอบคุณที่ร่วมกันขับเคลื่อนแผนงานด้วยดีตลอดมา
----------------------------------
แสดงความคิดเห็น