ประชุมแนวทางการปฏิบัติและพัฒนาการบูรณาการข้อมูลของจังหวัดให้สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลของส่วนกลาง

14 Feb, 2019 จำนวนคนอ่าน 3,118
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดการประชุมแนวทางการปฏิบัติและพัฒนาการบูรณาการข้อมูลของจังหวัดให้สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลของส่วนกลาง
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
---------------------

แสดงความคิดเห็น