ประชุมคณะกรรมการกำกับและพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อด้วยการสำรวจ พ.ศ.2561

14 Feb, 2019 จำนวนคนอ่าน 3,141
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับและพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อด้วยการสำรวจ พ.ศ.2561
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โดยมี นพ.อัษฏางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธานในครั้งนี้
------------------------

แสดงความคิดเห็น