การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพในการจัดบริการ NCD Clinic Plus ระดับ DHS รุ่นที่ 2

15 Aug, 2017 จำนวนคนอ่าน 5,156
วันที่ 15 สิงหาคม 2560
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพในการจัดบริการ
NCD Clinic Plus ระดับ DHS รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กทม
-------------------------------------------------
โดยนพ.ดิเรก ขำแป้น ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม และพญ.สุมนี วัชรสินธุ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน NCD Clinic Plus และทีมสหวิชาชีพในการให้บริการตามแนวทาง Chronic Care Model อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดตามข่าวสารได้ที่ >>www.thaincd.com
แสดงความคิดเห็น