การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ (Behavioral Risk Factor Surveillance System :BRFSS)
ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมฮอไรชั่นวิลเลจ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่

18 Jan, 2017 จำนวนคนอ่าน 4,971
การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
(Behavioral Risk Factor Surveillance System :BRFSS)
ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มกราคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม โรงแรมฮอไรชั่นวิลเลจ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่


Download เอกสารในการอบรม

ดาวน์โหลด

BRFSS-18-20Jan2017.rar

แสดงความคิดเห็น