กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันหัวใจโลก ปี 2559 "Power your life สุขภาพหัวใจดี สร้างพลังชีวิตเป็นสุข" 29 กันยายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา รพ.พระมงกุฏเกล้า

29 Sep, 2016 จำนวนคนอ่าน 3,938

แสดงความคิดเห็น