สำนักโรคไม่ติดต่อ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันความดันโลหิตสูง ปี 2559 ในวันที่  16  พฤษภาคม 2559 ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 สถาบันบำราศนราดูร

16 May, 2016 จำนวนคนอ่าน 5,265

โครงการรณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลก ปี 2559
จัดโดย สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 สถาบันบำราศนราดูร
 
 
                         


 

แสดงความคิดเห็น