อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข "หลักสูตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง" 

15 Jan, 2016 จำนวนคนอ่าน 4,497อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข
"หลักสูตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง"
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2558
ณ รร.บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด นนทบุรี

*****************

แสดงความคิดเห็น