29 กันยายนของทุกปี วันหัวใจโลก (USE HEART FOR EVERY HEART)

29 Sep, 2022 จำนวนคนอ่าน 1,207
ในวันที่ 29 กันยายนของทุกปีเป็นวันหัวใจโลก โดยปี 2565
สมาพันธ์หัวใจโลก (World Heart Federation) ได้กำหนดประเด็นรณรงค์ คือ
"USE HEART FOR EVERY HEART"
ใช้ใจเพื่อรักษาหัวใจทุกดวงให้ห่างไกลจากโรคหัวใจและหลอดเลือด
--------------------------------


แสดงความคิดเห็น