การศึกษาระบบข้อมูลเพื่อจัดการโรคไม่ติดต่อระดับอำเภอและข้อเสนอสำหรับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

20 Apr, 2022 จำนวนคนอ่าน 1,230
การศึกษาระบบข้อมูลเพื่อจัดการโรคไม่ติดต่อระดับอำเภอและข้อเสนอสำหรับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4.0
โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับพื้นที่สาขาโรคไม่ติดต่อ
-----------------------

E-Book :

PDF :แสดงความคิดเห็น