คู่มือการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการ กองโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

17 Jan, 2022 จำนวนคนอ่าน 1,476
คู่มือการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการ
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

-----------------------------





ดาวน์โหลด

PMSNCD65.pdf

แสดงความคิดเห็น