วันหลอดเลือดสมองโลก 29 ตุลาคม

29 Oct, 2021 จำนวนคนอ่าน 5,517
วันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี
เป็นวันหลอดเลือดสมองโลกหรือวันอัมพาตโลก

-------------------------
ประเด็นการรณรงค์ในปีนี้ คือ
Minutes can save lives: Learn the signs, Say it’s a stroke Save #Precioustime
รู้สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง เสี้ยวนาทีมีค่าช่วยชีวิต”
แสดงความคิดเห็น