คู่มือการรายงานความก้าวหน้าโครงการในระบบ ESM สำหรับผู้รับผิดชอบโครงการ

4 Dec, 2020 จำนวนคนอ่าน 191


คู่มือการรายงานความก้าวหน้าโครงการในระบบ ESM
สำหรับผู้รับผิดชอบโครงการ

-------------------------------
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าใจขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้า
รวมถึงข้อมูลที่ต้องใช้ในการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ และการดึงข้อมูลรายงานความก้าวหน้าออกจากระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
มาใช้ประกอบการวางแผนหรือแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานโครงการต่อไป


แสดงความคิดเห็น