ทักษะที่จำเป็นของบุคลากรในการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาครัฐในยุคดิจิทัล ศตวรรษที่ 21

2 Apr, 2021 จำนวนคนอ่าน 1,363
ทักษะที่จำเป็นของบุคลากรในการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาครัฐในยุคดิจิทัล ศตวรรษที่ 21
--------------------------------


แสดงความคิดเห็น