วันไตโลก (Kidney Health for Everyone Everywhere – Living Well with Kidney Disease)

11 Mar, 2021 จำนวนคนอ่าน 4,037
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นวันไตโลก
คำขวัญวันรณรงค์ปีนี้ คือ
Kidney Health for Everyone Everywhere – Living Well with Kidney Disease :
ไตวายไม่ตายไว แค่ปรับใจและปรับตัว
----------------------------แสดงความคิดเห็น