วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี "วันเบาหวานโลก (World Diabetes Day)

14 Nov, 2019 จำนวนคนอ่าน 1,303

วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี
วันเบาหวานโลก (World Diabetes Day)
"คุณป้องกันครอบครัวจากโรคเบาหวานได้"แสดงความคิดเห็น