Powerpoint การประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการข้อมูลและติดตาม ในคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2562

21 Jun, 2019 จำนวนคนอ่าน 2,966
เอกสารประกอบการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการข้อมูลและติดตามประเมินผล
ในคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2 /2562

วันที่ 24 มิ.ย. 2562
ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล อาคาร 1 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค

--------------------------

ดาวน์โหลด

15_Xwg5PuV_lg_stUSL8kJ_dbzMfDePml

แสดงความคิดเห็น