การป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

7 Sep, 2018 จำนวนคนอ่าน 6,763การป้องกันโรคความดันโลหิตสูง
------------------------------
รู้ค่า ความดันฯ ทันรักษา
รู้ค่า ชีวิต คิดแก้ไข
รู้ค่า เปลี่ยนทิศ วิถีใหม่
รู้ค่า จักห่างไกล โรค NCDs

แสดงความคิดเห็น